Referenscase

fogden
07 december 2023

Så minskade Axcell värmeförbrukningen med 25 procent

I april 2023 minskade fastigheten Fogden 6:s fjärrvärmeförbrukning med 48 000 kWh jämfört med samma månad föregående år. Att fastigheten är uppkopplad blev nyckeln till besparingen.

asecs köpcentrum
28 februari 2022

Asecs köpcentrum

Plats: Jönköping
Kund: Asecs köpcentrum
Tjänst: Fastighetsförvaltning