Referenscase

asecs köpcentrum
28 februari 2022

Asecs köpcentrum

Plats: Jönköping
Kund: Asecs köpcentrum
Tjänst: Fastighetsförvaltning

kalmarhem
09 december 2021

”God kommunikation och hög nivå på leveransen är nyckeln”

Plats: Kalmar
Kund: Kalmarhem
Tjänst: Lokalvård