Start / Våra tjänster / Ekonomisk förvaltning

Kommersiell förvaltning

Axcell tar hand om helheten med målet att skapa långsiktiga värden i din fastighet. Utifrån fastighetens förutsättningar och dina mål hjälper vi till att förvalta och utveckla din fastighet.

Kommersiell förvaltning

Axcell förvaltar fastigheter för kontor, lager- och logistikverksamhet samt butiks- och handelslokaler. Alltid med målet att skapa nöjda hyresgäster och besökare samtidigt som vi skapar lönsamhet för dig som fastighetsägare. Vi kan bland annat lösa hantering av hyresavtal, visningar av lokaler, förhandlingar med befintliga och nya hyresgäster samt hantering av försäkringsärenden.

LÄS MER KOMMERsIELL FÖRVALTNING

        Referenser