Hela PropTech-koncernen är nu miljödiplomerad - Axcell Fastighetspartner

Hela PropTech-koncernen är nu miljödiplomerad

Inom koncernen PropTech Sweden, som innefattar Axcell Fastighetspartner och Ömangruppen, arbetar vi dagligen med att minska energianvändning och miljöpåverkan i våra kunders fastigheter. Nu har det egna miljöarbetet i koncernen fått en gemensam miljödiplomering och ett tydligt fokus framåt.

Den 2 juni 2021 genomförde Miljöstrategen i Jönköping en externrevision på miljöområdet inom PropTech-koncernen. Revisionen utfördes enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas och hela verksamheten blev godkänd och miljödiplomerad.

Miljödiplomeringen lägger en grund för koncernens fortsatta miljöarbete. I vår uppdaterade miljöpolicy fastställs tydliga mål inom följande fokusområden där vi kan göra störst skillnad:

Mer hållbara lösningar till kund
Minska klimatpåverkan från vår fordonsflotta
Minimera risker med kemikaliehantering

– Koncernens miljödiplomering är ett kvitto att vi är på rätt väg framåt. Vi fortsätter nu arbetet med att utveckla gröna, hållbara lösningar till våra kunder, säger Peter Hildingsson, kvalitets- och miljöansvarig.

Kontakta oss om ni vill ha hjälp att få en optimal drift i era fastigheter.


Tidigare artiklar