Miljöpolicy

I vår roll att tillgodose våra kunders behov av energieffektiva och totalekonomiska lösningar, värnar vi om miljön och verkar för ett uthålligt energisystem i vårt samhälle. Varje medarbetare känner ansvar  att ta hänsyn till vår miljö och bedriver ett strukturerat och systematiskt miljöarbete. Vi arbetar ständigt för att minska miljöpåverkan där kretsloppsanpassning och hushållning med resurser är vägledande. Vi följer miljölagstiftning,föreskrifter och andra krav, vår målsättning är att överträffa dessa.