Underhållsplan - Axcell Fastighetspartner

Underhållsplan

Vi på Axcell Fastighetspartner kan hjälpa dig som fastighetsägare eller ansvarig i bostadsrättsförening att ta fram en underhållsplan. Underhållsplanen hjälper er att sköta om fastigheten på ett effektivt och proaktivt sätt och blir grunden för all planering och budgetering av fastighetens underhåll. Planen beskriver alltså fastigheters kondition i nuläget, underhållsbehovet framåt, vad det kommer att kosta och när åtgärderna bör utföras. Genom att ta hand om fastigheten på ett bra sätt över tid undviker ni onödiga fel och sparar både tid, pengar och energi.

Underhållsplanen kommer bland annat att ge en fingervisning om kommande kostnader för fastigheten och är ett bra sätt att kunna föra kunskapen om fastigheten vidare till nya styrelseledamöter och ägare.

När vi genomför en underhållsplan börjar vi med en besiktning av fastigheten och upprättar en digital underhållsplan åt er. Underhållsplanen för fastigheten byggs upp i ett webbaserat program där komponenter läggs in för respektive byggnad. Varje komponent som läggs in i programmet mängdas upp, livslängd bedöms och en kostnad uppskattas för respektive åtgärd/underhåll. Underhållsplanen ger en uppfattning om hur fastigheten åldras, och underlag om vad som ska, eller kanske inte ska genomföras nästkommande år, till exempel när tak eller fönster behöver bytas, när ventilation behöver förnyas osv.. Planen är också ett hjälpmedel för dokumentation och kontinuitet och vi besiktar fastigheten vartannat år och uppdaterar planen löpande.

I en underhållsplan ingår bland annat:

 • Vilka byggdelar som behöver underhållas – tex byte av skärmtak vid en fastighets entré
 • När de ska underhållas
 • Vad det kommer kosta att utföra åtgärden
 • Inom vilken intervall det behövs göras igen – tex var 20:e år

Digitala underhållsplaner 

Du som kund har alltid tillgång till din digitala underhållsplan via Planima, en webbtjänst där ni enkelt kan logga in och se er underhållsplan direkt i webbläsaren. På så vis har ni alltid koll på fastighetens behov, planerade åtgärder och kommande kostnader.

Planima logo

 

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta ditt närmaste Axcell-kontor eller fyll i formuläret nedan, så återkommer vi till dig.
   

  Axcell online

  Vi erbjuder alla våra kunder digital förvaltning via Axcell Online. Du får tillgång till ett flertal unika funktioner som förenklar ditt fastighetsägande. Har du tillgång till en dator, läsplatta eller smartphone är din fastighet inte längre bort än ett klick. Axcell Online är ett transparent verktyg, där du som kund kan följa aktiviteterna i din fastighet.

  Rapporter via Axcell Online

  • Möjlighet till felanmälan och att följa ett ärendes status.
  • Möjlighet att hämta driftjournaler och följa det arbete som utförs i fastigheten.
  • Underhållsplan, energistatistik, protokoll från kvalitetsäkringsmöte samt dokumentarkiv.
  • Åtkomst till åtgärdslista innehållande sammanställning av fel och brister som bör/skall åtgärdas.