Stora energibesparingar för SLP i Ljungby - Axcell Fastighetspartner

Stora energibesparingar för SLP i Ljungby

En del av verksamheten i Swedish Logistics Property, SLP, går ut på att förvärva och utveckla äldre lager- och logistikfastigheter med stor utvecklingspotential. En sådan fastighet är Lamellen i Ljungby, där Axcell Fastighetspartner tillsammans med Ömangruppen har fått förtroendet att förvalta och utveckla fastigheten för att minska energianvändningen.

Inom fastigheten finns bland annat en av Sveriges största tredjepartslogistiker, målerifirma, däckfirma, trucktillverkare och padelhall.

– Det är en tekniskt svårarbetad fastighet som saknar handlingar och där det gjorts många ombyggnationer. Vi behövde hjälp av en större aktör som har bred kompetens och det uppfattade vi att Axcell har i och med samarbetet med Ömangruppen. Vi har sedan tidigare anlitat med Axcell för drift av våra fastigheter i Nässjö och tyckt att det fungerade bra så därför valde vi att utöka samarbetet, säger Filip Persson, förvaltare på SLP.

Stora energibesparingar

Under våren 2020 gjordes en övergripande genomgång av fastigheten Lamellen. Målet var att minska energianvändningen och samtidigt hitta lösningar som skapar ett bra inomhusklimat för hyresgästerna. Ett antal brister och potentiella besparingar identifierades.

– Efter det har vi genomfört en del mindre åtgärder, bland annat installation av luftvärmare i en hall för att ersätta ett gammalt, ineffektivt aggregat från 1980-talet som var anpassat för en helt annan verksamhet, berättar Martin Schmitz, energiexpert på Ömangruppen.

När det gäller energibesparing är det tydligt att även små åtgärder har stor effekt. Under 2020 har fastigheten minskat sin fjärrvärmeanvändning med drygt 380 000 kWh efter normalårskorrigering, vilket motsvarar en besparing på cirka 200 000 kr jämfört med föregående år.

– Vi har sänkt energiförbrukningen med cirka 15 % enbart genom att inventera systemen, stänga ner installationer som inte behöver vara i bruk och justera inställningarna. Vi har gjort en stor besparing men det är en stor byggnad och det finns mycket kvar att göra, avslutar Filip Persson.

Fastigheten Lamellen LjungbyFastigheten Lamellen Ljungby

 


Vill du veta mer om hur Axcell Fastighetspartner kan hjälpa ditt företag?

Kontakta ditt närmaste Axcell-kontor


Tidigare artiklar