Tjänster - Axcell Fastighetspartner

Våra tjänster

Vi kan erbjuda allt ifrån enskilda punktinsatser till heltäckande fastighetsförvaltning. För oss är långsiktiga relationer med våra kunder avgörande, relationer som skapas över tid och genom förtroende. Vår ambition är att se till att våra kunder alltid har bästa möjliga prestanda på fastighetens tekniska installationer, byggnad och mark i förhållande till investerat kapital, dvs. optimal förvaltning. Självklart vill vi också att vår dokumentation, serviceanda och kvalitet skall ge ett märkbart mervärde.

Property Asset Management - Ekonomisk och administrativ förvaltning

Axcell tar hand om helheten med målet att skapa långsiktiga värden i din fastighet. Utifrån fastighetens förutsättningar och dina mål hjälper vi till att förvalta och utveckla dina fastigheter. Vi sätter upp underhållsplaner och ser till att åtgärder genomförs i rätt tid. Allt för att skapa lönsamhet för dig som fastighetsägare. Vi kan hjälpa till med allt inom ekonomisk och administrativ förvaltning, som daglig hantering av leverantörsfakturor, konteringar, budgetarbete och bokslut. Inom kommersiell förvaltning löser vi hantering av hyresavtal, visningar av lokaler, förhandlingar med befintliga och nya hyresgäster samt hantering av försäkringsärenden.

Fastighetsutveckling

På Axcell har vi ett brinnande intresse för att utveckla och förbättra fastigheter. För oss handlar det om att optimera fastigheter utifrån både funktion, miljöaspekter och ekonomiskt värde. Våra projektledare arbetar med underhållsplanering, driftoptimering och utvecklingsprojekt i alla storlekar.

Teknisk förvaltning

Axcell har arbetat med teknisk förvaltning sedan dag ett och det är ett område som vi brinner lite extra för. Du som kund har direktkontakt med den fastighetstekniker som har ansvar för dina fastigheter. Ansvaret är tydligt formulerat och bygger på att vi tar ansvar för tekniska installationer och ser till att service genomförs med rätt intervall. På så sätt kan vi hålla nere underhållskostnaderna och öka den tekniska livslängden.

Fastighetsskötsel

Axcell sköter alla typer av grönytor, från trädgårdar till parkområden och naturmarker. Vi hjälper till med beskärning av träd, trimning och rensning av rabatter, gräsklippning, ogräsbekämpning, bevattning och häckklippning. För våra avtalskunder utför vi även snöröjning och sandning, allt för att säkerställa att miljön kring fastigheten är säker. En vacker och välskött utemiljö skapar trivsel för dina hyresgäster.

Lokalvård

Att hålla rent och snyggt i trapphus, kontor och bostäder skapar mervärden och minskar den vardagliga stressen. Vi erbjuder bland annat städning av trapphus, kontor och slutstädning vid nybyggnation. Inom Axcell finns stor erfarenhet som gör att vi kan skräddarsy en städplan utifrån dina önskemål.

Axcell online

Vi erbjuder alla våra kunder digital förvaltning via Axcell Online. Du får tillgång till ett flertal unika funktioner som förenklar ditt fastighetsägande. Har du tillgång till en dator, läsplatta eller smartphone är din fastighet inte längre bort än ett klick. Axcell Online är ett transparent verktyg, där du som kund kan följa aktiviteterna i din fastighet.

Rapporter via Axcell Online

  • Möjlighet till felanmälan och att följa ett ärendes status.
  • Möjlighet att hämta driftjournaler och följa det arbete som utförs i fastigheten.
  • Underhållsplan, energistatistik, protokoll från kvalitetsäkringsmöte samt dokumentarkiv.
  • Åtkomst till åtgärdslista innehållande sammanställning av fel och brister som bör/skall åtgärdas.