Våra tjänster

Vi kan erbjuda allt ifrån enskilda punktinsatser till heltäckande fastighetsförvaltning. För oss är långsiktiga relationer med våra kunder avgörande, relationer skapas över tid och genom förtroende. Vi har för ambition att alltid se till att våra kunder alltid har bästa möjliga prestanda på fastighetens tekniska installationer, byggnad och mark i förhållande till investerat kapital, dvs. optimal förvaltning. Självklart vill vi också att vår dokumentation, serviceanda och kvalité skall ge ett märkbart mervärde för våra samarbetspartner.

Asset Management - Helhetsförvaltning

Asset Management för oss skulle man kunna likställa med en helhetslösning för dig som fastighetsägare. Axcell går in och hjälper dig genom att ta rollen både som fastighetschef och förvaltningschef. I huvudsak handlar vårt uppdrag att inom ramen för de direktiv du som kund sätter upp identifiera, förvärva och utveckla fastigheter samt ordna med en effektiv förvaltning där målsättningen för oss är att uppnå bästa möjliga värdetillväxt och avkastning för dig som fastighetsägare.

Ekonomisk förvaltning

När det gäller ekonomisk förvaltning är vi på Axcell övertygade om ett modernt arbetssätt som handlar om att automatisera den dagliga hanteringen av leverantörsfakturor, konteringar, budgetarbete, bokslut mm. så långt det är möjligt. Vi vill istället fokusera vår tid på att hjälpa er som fastighetsägare som rådgivare i ekonomiska frågor gällande fastighetsägandet.

Fastighetsutveckling

Vi på Axcell  har ett brinnande intresse för hur man kan utveckla och förbättra fastigheter. För oss handlar det om att optimera fastigheter både utifrån funktion och ekonomiskt värde. Vi tror det alltid finns möjligheter att utveckla fastigheter inom funktion, estetik och drift och har en projektledningsgrupp med olika kompetenser som arbetar tillsammans med underhållsplanering, ombyggnation, nybyggnation och utvecklingsprojekt. Vi kan hjälpa dig som fastighetsägare med allt ifrån det lilla till det stora projektet.

Energitjänster

Energiförbrukningen i en fastighet är viktigt att hålla koll på. Vi anser att grunden i energiförbrukningen börjar i underhållsplanen. För att få ned energikostnader krävs det att installationerna är moderna, i gott skick och väl injusterade. Det finns i stort sett alltid saker att åtgärda även om byggnaderna är förhållandevis moderna. Utöver skicket på befintliga installationer i fastigheten är det viktigt att själva fastigheten underhålls. Fönster, tak, fasad, trapphus mm. är alla viktiga delar av fastigheten som spelar stor roll för fastighetens totala energiförbrukning och är därför även viktiga delar att hålla i gott skick. Våra energikonsulter hittar de energibesparingar som är möjliga att göra oavsett om det handlar om installationer eller ombyggnationer.

Kommersiell förvaltning

I kommersiell förvaltning finns tjänster som hantering av hyresavtal, visningar av lokaler, förhandlingar med befintliga och nya hyresgäster samt hantering av försäkringsärenden. Den kommersiella förvaltningen handlar för oss om att skapa bra förutsättningar för olika verksamheter i våra kunders fastigheter, nöjda hyresgäster och samförstånd kring utvecklingsfrågor i fastigheten. Detta tror vi skapar de bästa förutsättningarna för lönsamhet i våra kunders fastigheter.

Teknisk förvaltning

Det här är Axcells ursprung och fortfarande den del av förvaltningen där vi är starka. Teknisk förvaltning levereras av våra fastighetstekniker som tar ansvar för ”sina” fastigheter. Ansvaret är tydligt formulerat och bygger på att vi tar ansvar för tekniska installationer och ser till att dessa servas med rätt intervall för att hålla nere underhållskostnader och för att hålla den tekniska livslängden.

Yttre fastighetsskötsel

Axcell sköter alla typer av grönytor, från trädgårdar till parkområden och naturmarker. Vår personal har både erfarenhet och kompetens att hantera allt inom trädgårdsskötsel. Hos oss får du hjälp med fällning och beskärning av träd, trimning och rensning av rabatter, gräsklippning, ogräsbekämpning, bevattning, häckklippning och trimning av buskar. Vi utför även stenläggning, plattsättning och uppbyggnad av uteplatser. För våra avtalskunder utför vi även snöröjning och sandning allt för att säkerställa att miljön kring din fastighet är  säker såväl för fotgängare som bilister. En vacker, välvårdad och harmonisk utemiljö skapar trivsel bland de som bor och vistas i området. En galleria med inbjudande entré är trevligare att besöka, en välskött industrifastighet skapar stolthet hos medarbetare och förtroende hos kunder. Vi tror att en välskött utemiljö oavsett fastighet skapar mervärden.

Lokalvård

Ett rent och snyggt trapphus, kontor eller bostad  minskar den vardagliga stressen och gör så du slipper fundera eller ha dåligt samvete över något du borde göra men inte hinner, rot/rutavdrag  kan användas . Vi erbjuder även slutstädningar vid nybyggnation. Vi är en partner med gedigen erfarenhet och som kan hjälpa dig att skräddarsy en städplan utefter dina önskemål. En välskött fastighet skapar mervärden för både vår personal som får utföra ett arbete med kvalité men även för alla som vistas i fastigheten.

Du är välkommen att kontakta  oss för ett kostnadsförslag!

Axcell online

Vi erbjuder alla våra kunder digital förvaltning via Axcell Online. Du får tillgång till ett flertal unika funktioner som förenklar ditt fastighetsägande. Har du tillgång till en dator, läsplatta eller smartphone är din fastighet inte längre bort än ett klick. Axcell Online är ett transparent verktyg, där du som kund kan följa aktiviteterna i din fastighet.

Rapporter via Axcell Online

  • Möjlighet till felanmälan och att följa ett ärendes status.
  • Möjlighet att hämta driftjournaler och följa det arbete som utförs i fastigheten.
  • Underhållsplan, energistatistik, protokoll från kvalitetsäkringsmöte samt dokumentarkiv.
  • Åtkomst till åtgärdslista innehållande sammanställning av fel och brister som bör/skall åtgärdas.