Start / Om oss / Vårt miljöarbete

Vårt miljöarbete

Ett stort engagemang

Miljöpolicy & miljömål

På Axcell arbetar vi dagligen för en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle. Hela koncernen är
miljödiplomerad och vi arbetar enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. I vår miljöpolicy
fastställs följande fokusområden där vi kan göra störst skillnad för miljön:

Mer hållbara lösningar till kund
Vi hjälper dagligen våra kunder med hållbara lösningar för deras fastigheter. Vår breda
produktportfölj, kombinerat med hög kompetens och många års erfarenhet, gör att vi kan bidra till
att kundens miljö- och klimatpåverkan minskas. Målet med detta arbete är att mängden gröna ordrar
som vi säljer och utför hos våra kunder kontinuerligt ska öka.

Minska klimatpåverkan från vår fordonsflotta
​​​​Vi ska minska klimatpåverkan från vår fordonsflotta genom god planering, energieffektiva fordon,
klimatsmarta drivmedel, bränslesnålt körsätt samt digitalisering. Målet är att minska vår
fordonsflottas klimatutsläpp per omsatt kr med minst 5 % för 2021, jämfört med 2020.


Minimera risker med kemikaliehantering
Vi ska minska riskerna med användning av miljö- och hälsoskadliga kemikalier i vår verksamhet.
Genom att öka medvetenheten hos berörd personal ska vi minska riskerna som kan finnas med vår
användning av kemikalier. Vi ska också minska andelen kontrollerade kemikalier som är klassade som
miljö- eller hälsofarliga. Vi har kontinuerliga uppföljningar av våra miljömål och projekt samt en årlig revision som sammanfattar vårt miljöarbete.


Certifikat Miljödiplomering:
Cerfifikat Miljödiplom Axcell Fastighetspartner 2021
Certifikat Miljödiplom Axcell Fastighetspartner Öst 2021
Certifikat Miljödiplom PropTech 2021

Referenser