Start / Våra tjänster / Fastighetsteknik

Fastighetsteknik

Vi tar ansvar för alla tekniska installationer i din fastighet och ser till att de servas med rätt intervall för att hålla nere underhållskostnaderna och för att hålla den tekniska livslängden. Vi säkerställer också att själva fastigheten underhålls. 

Fönster, tak, fasad och trapphus är viktiga delar av fastigheten. De påverkar den totala energiförbrukningen och är därför viktiga att hålla i gott skick. Med Axcell som partner för teknisk förvaltning har du direktkontakt med en tekniker som ansvarar för just din fastighet och som snabbt kan hjälpa till om något slutar fungera

Vi kan hjälpa till med

 • Tillsyn​
 • Felavhjälpande underhåll​
 • Teknisk kontaktperson för boende​
 • Driftoptimering​
 • Energibesparing​
 • Systematiskt Brandskydd​sarbete
 • Åtgärder och rapportering utifrån myndighetskrav​
 • 3D-scanning​

Vill du veta mer om fastighetsteknik?

Skriv in din plats så matchar vi dig med närmaste kontaktperson

    Referenser