Start / Våra tjänster / Ekonomisk förvaltning / Kommersiell förvaltning

Kommersiell Förvaltning

Inom Axcell har vi god kunskap och erfarenhet av förvaltning av kommersiella fastigheter. Här finns kompetens att förvalta fastigheter med kontor, lager- och logistikverksamhet samt butiks- och handelslokaler. Alltid med målet att skapa nöjda hyresgäster och besökare samtidigt som vi skapar lönsamhet för dig som fastighetsägare.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

 • Budgetarbete
 • Fakturahantering
 • Hyresadministration
 • Avtalsförhandlingar
 • Uppföljning
 • Löpande bokföring och årsredovisning
 • Rapportering och uppföljning
 • Utbetalning av löner och arvoden
 • Säkerställa att ni följer lagar och regler
 • Hantering av försäkringsärenden
 • Utvecklingsprojekt
 • Uthyrning av lokaler

Uthyrning av lokaler och hyresbostäder

Vi på Axcell hjälper även fastighetsägare att hyra ut sina lediga lokaler och hyreslägenheter. Om ni
önskar kan vi ta även hand om all hyresadministration, där vi sköter den dagliga kontakten med
hyresgästerna, sköter driften och löser de problem som uppstår i fastigheten.

Se alla lediga lägenheter
Se alla lediga lokaler

Behöver du hjälp med kommersiell förvaltning?

Skriv in din plats så matchar vi dig med närmaste kontaktperson

    Referenser