Våra tjänster

Vi kan erbjuda allt ifrån enskilda punktinsatser till heltäckande fastighetsförvaltning. För oss är långsiktiga relationer med våra kunder avgörande, relationer som skapas över tid och genom förtroende. Vår ambition är att se till att våra kunder alltid har bästa möjliga prestanda på fastighetens tekniska installationer, byggnad och mark i förhållande till investerat kapital. Målet är optimal förvaltning.

Självklart vill vi också att vår dokumentation, serviceanda och kvalitet ska ge ett märkbart mervärde.

Inneklimat Energi Projekt Ekonomisk förvaltning Fastighetsskötsel Fastighetsteknik

Kommersiell förvaltning

Axcell tar hand om helheten med målet att skapa långsiktiga värden i din fastighet. Utifrån fastighetens förutsättningar och dina mål hjälper vi till att förvalta och utveckla dina fastigheter. Vi sätter upp underhållsplaner och ser till att åtgärder genomförs i rätt tid. Allt för att skapa lönsamhet för dig som fastighetsägare.

Fastighetsteknik

Vi tar ansvar för alla tekniska installationer i din fastighet. Det innebär att vi ser till att de servas med rätt intervall för att hålla nere underhållskostnaderna och för att hålla den tekniska livslängden. Vi säkerställer också att själva fastigheten underhålls. Med Axcell som partner för teknisk förvaltning har du direktkontakt med en tekniker som ansvarar för just din fastighet och som snabbt kan hjälpa till om något slutar fungera.

Fastighetsskötsel

En välskött utemiljö skapar mervärden för en fastighet. En vacker och harmonisk trädgård eller uteplats bidrar till ökad trivsel för de som bor i området. Ett företag med en inbjudande entré skapar stolthet hos medarbetare och förtroende hos kunder. Axcell Fastighetspartner har erfarenhet och kompetens att hantera allt inom trädgårdsskötsel. Vi kan också hjälpa till att ta fram en städplan utifrån behov och önskemål.

Projekt

Vi kan hjälpa till när du vill utveckla eller förbättra din fastighet. Axcells projektledare arbetar med underhållsplanering, driftoptimering och utvecklingsprojekt, stora som små.

Referenser