Start / Leverantörsinformation

Information till dig som leverantör

Vi använder oss av fakturaskanning via skanningscentral. Detta innebär att vi ställer höga krav på de fakturor som vi kan ta emot. Fakturor som saknar information eller är felaktiga kommer att reklameras direkt.


Fakturan måste innehålla

Vår referens - Förnamn och efternamn på vår beställare
Rekvisitionsnummer - Består av 5-6 siffror.
Korrekt moms - Axcell omfattas av omvänd skattskyldighet för byggtjänster.

På fakturan ska det tydligt framgå vad som har utförts samt utförandedatum

Vi godkänner endast fakturor med minst 30 dagars betalningsvillkor.

Med tanke på miljön tar vi helst emot faktura som pdf-fil per e-post. Faktura och eventuella bilagor måste bifogas i en och samma PDF.  Givetvis går det bra med flersidiga fakturor. Vårt system stöder även efaktura.

Fakturaadresser
OBSERVERA att adresserna nedan endast gäller fakturor. 

Axcell Fastighetspartner AB
Organisationsnummer 556535-3421
efakt.axlforvaltning@devo.se

Skicka faktura per post till
Fack 485
FE 665
751 75 Uppsala
_____________________________________________________________________________________________________________

PropTech Sweden AB

Organisationsnummer 559134-6084
Fack: 3346
FE: 665
751 75 Uppsala

efakt.proptechsweden@devo.se

PropTech Energy Nordic BidCo AB
Organisationsnummer 559389-2267
Fack: 5919
FE: FE665
751 75 Uppsala
efakt.proptechenergynordicbidCo@devo.se

PropTech Energy Nordic HoldCo AB
Organisationsnummer 559386-2831

Fack: 5918
FE: FE665
751 75 Uppsala
efakt.proptechenergynordicholdCo@devo.se

_____________________________________________________________________________________________________________

Övrig kontakt

All övrig korrespondens skickas till era kontaktpersoner på respektive lokalkontor, Kontakt. Vid frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta oss på info@axcell.se

_____________________________________________________________________________________________________________

Leverantörens uppförandekod

Fastighetsbranschens uppförandekod för leverantörer är gemensam för fastighetsbranschen. I fastighetsbranschen är långsiktighet väsentlig och det är viktigt att bedriva verksamheten så att den främjar en hållbar utveckling. Genom en branschgemensam uppförandekod vill vi verka för att alla de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Fastighetsbranschens uppförandekod för leverantörer

Referenser