Home - Axcell Fastighetspartner

Heltäckande fastighetsservice sedan 2013

Läs mer om oss

Är du engagerad och driven?

JOBBA HOS OSS

REFERENSCASE: Asecs köpcenter

På Asecs I Jönköping sköter vi den tekniska driften och gjort det i 3,5 år. I uppdraget ingår allt ifrån att övervaka och sköta den tekniska utrustningen till att hålla ordning och reda på lastkajer och allmänna utrymmen. Det kan vara t.ex. rulltrappor, hissar, ventilation, portar och korridorer, även ett till synes litet problem kan få ödestigna konsekvenser i byggnader där många människor rör sig. Vi vill och försöker vara den parten som löser de bekymmer som uppstår i byggnaderna och att kommunikationen mellan driften, den tekniska förvaltningen och hyresgästerna hela tiden ska finnas. Felanmälningsfunktion finns tillgänglig dygnet runt, idag har våra tekniker tillgång till så kallade ”driftdatorer” som är uppkopplad mot byggnadens tekniska system även från hemmet, för alltid kunna ha koll om något problem skulle uppstå i köpcentret.

Ett stort fokus i uppdraget ligger på brandskyddet med sprinkler, brandlarm, nödbelysning mm som måste hållas i absoluta toppskick med tanke på hur många personer som vistas i byggnaderna. Genom den nära kontakten med vår uppdragsgivare Newsec tillsammans hyresgästerna arbetar vi ständigt för att optimera byggnadernas system så att energiförbrukningen kan hållas låg samtidigt som det upplevda inneklimatet ska hålla en hög nivå.

LEDIGA LOKALER