Leverantörsinformation - Axcell Fastighetspartner

Information till leverantörer

Här hittar du information till dig som är leverantör till Axcell Fastighetspartner.

Vi på Axcell Fastighetspartner använder oss av fakturaskanning via skanningscentral. Detta innebär att vi ställer höga krav på de fakturor som vi kan ta emot. Fakturor som saknar information eller är felaktiga kommer att reklameras direkt.

Fakturan måste innehålla:

Vår referens: Namnet på vår beställare
Rekvisitionsnummer: Består av 5 siffror.
Korrekt moms: Axcell omfattas av ”omvänd skattskyldighet för byggtjänster”.

Följande fakturaadresser gäller:

Axcell Fastighetspartner SYDOST AB

Skicka faktura per post till:
Fack 485
FE 665
751 75 Uppsala

E-post:
efakt.axlforvaltning@devo.se
____________________________________________

Axcell Fastighetspartner ÖST AB (Driftbolag – Kalmar län, tidigare Skötselbolaget)

Skicka faktura per post till :
Fack 2645
FE 665
751 75 Uppsala

E-Post:
efakt.axcell@devo.se

____________________________________________

PropTech Sweden AB (moderbolag)

Skicka faktura per post till:
Fack 3346
FE 665
751 75 Uppsala

E-post:
efakt.proptechsweden@devo.se