Leverantörsinformation - Axcell Fastighetspartner

Information till leverantörer

Här hittar du information till dig som är leverantör till Axcell Fastighetspartner.

Vi på Axcell Fastighetspartner använder oss av fakturaskanning via skanningscentral. Detta innebär att vi ställer höga krav på de fakturor som vi kan ta emot. Fakturor som saknar information eller är felaktiga kommer att reklameras direkt.

Fakturan måste innehålla:

Vår referens: Förnamn och efternamn på vår beställare
Rekvisitionsnummer: Består av 5 siffror.
Korrekt moms: Axcell omfattas av ”omvänd skattskyldighet för byggtjänster”.

Våra driftbolag, Axcell Fastighetspartner Öst AB och Axcell Fastighetspartner Sydost AB, har fusionerats och bytt namn till Axcell Fastighetspartner AB.

Följande fakturaadresser gäller:

Axcell Fastighetspartner AB

Skicka faktura per post till:
Fack 485
FE 665
751 75 Uppsala

E-post:
efakt.axlforvaltning@devo.se

Organisationsnummer: 556535-3421

____________________________________________

PropTech Sweden AB (moderbolag)

Skicka faktura per post till:
Fack 3346
FE 665
751 75 Uppsala

E-post:
efakt.proptechsweden@devo.se

Organisationsnummer: 559134-6084

____________________________________________

Endast fakturor!

Adresserna ovan gäller endast fakturor. All övrig korrespondens skickas till era kontaktpersoner på respektive lokalkontor. Vid frågor och funderingar är ni välkomna att kontakta oss på info@axcell.se

Med tanke på miljön tar vi helst emot faktura som pdf-fil per e-post. Observera att det endast får vara en faktura per PDF. Givetvis går det bra med flersidiga fakturor. Faktura och ev. bilagor måste bifogas i en och samma PDF. Ni kan även skicka faktura per post om ni önskar det.