Start / Våra tjänster / Projekt / Underhållsplan

Underhållsplan

Vi på Axcell Fastighetspartner kan hjälpa dig som fastighetsägare eller ansvarig i bostadsrättsförening att ta fram en underhållsplan. Underhållsplanen hjälper er att sköta om fastigheten på ett effektivt och proaktivt sätt och blir grunden för all planering och budgetering av fastighetens underhåll. Planen beskriver alltså fastigheters kondition i nuläget, underhållsbehovet framåt, vad det kommer att kosta och när åtgärderna bör utföras. Genom att ta hand om fastigheten på ett bra sätt över tid undviker ni onödiga fel och sparar både tid, pengar och energi.

Underhållsplanen kommer bland annat att ge en fingervisning om kommande kostnader för fastigheten och är ett bra sätt att kunna föra kunskapen om fastigheten vidare till nya styrelseledamöter och ägare.

När vi genomför en underhållsplan börjar vi med en besiktning av fastigheten och upprättar en digital underhållsplan åt er. Underhållsplanen för fastigheten byggs upp i ett webbaserat program där komponenter läggs in för respektive byggnad. Varje komponent som läggs in i programmet mängdas upp, livslängd bedöms och en kostnad uppskattas för respektive åtgärd/underhåll. Underhållsplanen ger en uppfattning om hur fastigheten åldras, och underlag om vad som ska, eller kanske inte ska genomföras nästkommande år, till exempel när tak eller fönster behöver bytas, när ventilation behöver förnyas osv.. Planen är också ett hjälpmedel för dokumentation och kontinuitet och vi besiktar fastigheten vartannat år och uppdaterar planen löpande.

I en underhållsplan ingår bland annat:

  • Vilka byggdelar som behöver underhållas – tex byte av skärmtak vid en fastighets entré
  • När de ska underhållas
  • Vad det kommer kosta att utföra åtgärden
  • Inom vilken intervall det behövs göras igen
  • Digitala underhållsplaner

Du som kund har alltid tillgång till din digitala underhållsplan via Planima, en webbtjänst där ni enkelt kan logga in och se er underhållsplan direkt i webbläsaren. På så vis har ni alltid koll på fastighetens behov, planerade åtgärder och kommande kostnader.

Behöver du hjälp med en underhållsplan?

Skriv in din plats så matchar vi dig med närmaste kontaktperson

        Referenser