start / Kundcase / Asecs köpcentrum
asecs köpcentrum
våra tjänster
28 februari 2022

Asecs köpcentrum

Plats: Jönköping
Kund: Asecs köpcentrum
Tjänst: Fastighetsförvaltning

På Asecs köpcentrum i Jönköping sköter vi den tekniska driften och gjort det i 3,5 år. I uppdraget ingår allt ifrån att övervaka och sköta den tekniska utrustningen till att hålla ordning och reda på lastkajer och allmänna utrymmen. När det gäller t.ex. rulltrappor, hissar, ventilation, portar och korridorer kan även ett till synes litet problem få stora konsekvenser i byggnader där många människor rör sig. Vi löser de bekymmer som uppstår i byggnaderna och ser till att kommunikationen fungerar mellan driften, den tekniska förvaltningen och hyresgästerna. Felanmälningsfunktion finns tillgänglig dygnet runt och våra teknikers driftdatorer är uppkopplade mot byggnadens tekniska system, för att kunna upptäcka om något problem skulle uppstå i köpcentret.

Ett stort fokus i uppdraget ligger på brandskydd med sprinkler, brandlarm och nödbelysning som måste hållas i absoluta toppskick med tanke på hur många personer som vistas i byggnaderna. Genom den nära kontakten med vår uppdragsgivare Newsec, tillsammans hyresgästerna arbetar vi ständigt för att optimera byggnadernas system så att energiförbrukningen kan hållas låg samtidigt som inneklimatet håller en hög nivå.