start / Kundcase / ”God kommunikation och hög nivå på leveransen är nyckeln”
kalmarhem
våra tjänster
09 december 2021

”God kommunikation och hög nivå på leveransen är nyckeln”

Plats: Kalmar
Kund: Kalmarhem
Tjänst: Lokalvård

Kalmarhem är den största hyresvärden i kommunen med över 5 000 lägenheter. Ambitionen är att bli den bästa hyresvärden i Kalmar. Tillsammans med Axcell Fastighetspartner arbetar de för att skapa trivsamma och funktionella utemiljöer. Efter ett och ett halvt års samarbete syns tydliga resultat.

– Det har varit en resa som resulterat i att vi har lyft våra områden i södra Kalmar. En kombination av hög nivå på leveransen och en öppen dialog med Axcell har varit nyckeln, säger Maria Kindberg Johansson, marknadschef på Kalmarhem.

Andra framgångsfaktorer har varit att skapa samsyn och tydlighet gällande avtalets delar och förväntningarna på resultatet.

– Samarbetet med Axcell fungerar jättebra och jag upplever att nivån på området har höjts generellt. Axcell och bovärdarna är våra ögon ute och det är de som kan se vilka åtgärder som behöver göras. Vi löser problemen som uppstår tillsammans, säger Patricia Walla Stålbrand, arbetsledare på Kalmarhem.

– Ju mer dialogen har kommit i gång med bovärden, desto bättre har det blivit på området. Telefonen har börjat ringa mer och när vi levererar snabbt och smidigt så märker vi att det uppskattas, säger Mattias Dybring, fastighetstekniker på Axcell i Kalmar.

Utbildningar och kompetensutbyte

Det täta samarbetet har också resulterat i att en av Kalmarhems bovärdar, med 28 års erfarenhet i företaget, har gått över till att bli anställd på Axcell. Tidigare gjorde han beställningar från Axcell, nu kommer hans kompetens till stor nytta på utförarsidan, för att säkerställa en leverans med hög kvalitet. Win-win för alla parter.

– Vi har hittat flera sätt att utbyta kunskap. Axcell ska bland annat hålla utbildningar för våra bovärdar om växter. Det är ett bra sätt för oss att få mer kunskap om vilka växter som passar var och när de ska beskäras, berättar Patricia Walla Stålbrand.

Högre betyg i Kundbarometern

Kalmarhems kundbarometer samlar in omdömen från hyresgästerna. Tillsammans med Axcell ska betyget för utemiljö utvärderas löpande, så att områdena kan fortsätta utvecklas.

– Andelen som gett de högsta betygen, 4 eller 5, för Fastighetsskötsel (rabatter, buskar och gemensamhetsytor) har ökat från 49 % till 67 % och för gräsmattor har betyget ökat från 54 % till 66 % det senaste året, vilket är jätteroligt, säger Maria Kindberg Johansson.

Klimatet i fokus

I veckan som gick blev Kalmarhem utsedd till vinnare i Svenska Allmännyttans pris för Bästa klimatinitiativen 2021 i kategorin ”Fossilfritt”. Detta efter att ha uppnått målet om att all el, all fjärrvärme och allt drivmedel till fordon som företaget använder idag ska vara förnybar och därmed fossilfri.

– Vi är föregångare och ligger i framkant när det gäller att vara fossilfria. Vi ställer höga krav på oss själva och våra leverantörer, säger Maria Kindberg Johansson.

– Det tycker vi är väldigt positivt, såklart. Vi jobbar ständigt för att hålla en hög nivå i vårt arbete. Även i vår koncern är klimatfrågan högt på agendan, bland annat genom vårt fokus på energispartjänster och drift och underhåll som förlänger fastigheters livslängd, avslutar Magnus Rosengren, regionchef på Axcell Fastighetspartner.

 

Vill du veta mer om hur Axcell kan hjälpa till med dina fastigheter?

Kontakta ditt närmaste Axcell-kontor